PONUDBA

PONUDBA

Element cena EUR  
Celostno svetovanje prehoda na biološki način
Odvisno od potreb lahko zajema naslednje komponente:

·      osnovni pregled zemljišča
·       pregled zbitosti tal s penetrometrom
·       odvzem vzorcev zemlje in/ali komposta za analizo
·       analiza odvzetih vzorcev
·       priprava plana aktivnosti za prehod na biološki način
·       navodila za pripravo kvalitetnega komposta
·       analiza zrelega komposta
·       navodila za pripravo kompostnega čaja ali ekstrakta
·       pregled ustreznosti škropilnih naprav za foliarno zaščito rastlin s kompostnim čajem
·       spremljanje rezultatov s ponovnimi analizami zemlje ali komposta

odvisno od obsega projekta
Obisk na lokaciji
Enkratni obisk z osnovnim ogledom in posvetom na lokaciji 2 uri kilometrina 0,37 /km 20 EUR/obisk
Analiza biologije zemlje ali komposta
Hitra kakovostna analiza enega vzorca zemlje/komposta

Pregled vzorca – prisotnost oz. odsotnost mikroorganizmov vseh funkcionalnih skupin.

32,00
Hitra kakovostna analiza dveh vzorcev komposta (brez časovne omejitve)

Vzorca sprejeta istočasno ali ima drugi časovni zamik.

54,40
Celotna kvantitativna analiza enega vzorca zemlje

Celotna kvantitativna analiza z razmerji biomase bakterij in gliv ter prisotnosti oziroma odsotnosti mikroorganizmov ostalih funkcionalnih skupin. Analiza pokaže natančno stanje življenja v zemlji. To je glavna informacija, na osnovi katere opredelimo nadaljnje ukrepanje za želeno vrsto pridelka.

56,00
Celotna kvantitativna analiza treh vzorcev zemlje (brez časovne omejitve)

Vzorci so lahko sprejeti istočasno ali s časovnim zamikom za sezonsko spremljanje prisotnosti mikroorganizmov.

142,80

Pregled zbitosti tal s penetrometrom na lokaciji

 
Pregled zemljišča (njiva, vrt, trata, travnik, pašnik, sadovnjak, vinograd …)

kilometrina 0,37 /km 5 EUR/meritev

Izobraževanje – predstavitve in delavnice

 
Življenje v zemlji – osnovna predstavitev 2-3 ure 42,00
Življenje v zemlji – nadaljevanje 2-3 ure 42,00
Delavnica vročega kompostiranja 2 -3 ure – osnove in praktičen prikaz 46,00
Delavnica priprave kompostnega ekstrakta in čaja 2 -3 ure – teorija vsebina še ni dokončno oblikovana

Šola mikroskopiranja

* delo z mikroskopom
* priprava vzorca
* morfologija mikroorganizmov v zemlji (bakterije, glive, alge, protozoa, nematode)
* morfologija ostalega materiala in organizmov v zemlji
* kratek test za preverjanje osvojenega znanja
* Priročnik za delo in referenčni slikovni material

670,00
Izobraževanje – priročniki – termometer za kompost  
Priročnik za uspešno izvedbo biološko kompletnega komposta (pdf)

46,00

Priročnik + 50% popust za kakovostno analizo enega vzorca komposta

62,00

Termometer za kompost – 50 cm, nerjaveče jeklo, skala 0-120°C           cena s poštnino

24,00

Nisem davčni zavezanec. DDV ni prikazan in ne bo obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena ZDDV-1.

Po vsakem obisku ali analizi prejme naročnik poročilo z navodili za nadaljnje ukrepe.