IZOBRAŽEVANJE

 

 

IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE

 

O pomembnosti znanja in učenja res ne gre izgubljati besed. Le na podlagi dobrih informacij in pravilnega razumevanja procesov lahko sprejemamo dobre odločitve in smo dolgoročno uspešni.

Celoten koncept in vse procese lahko razdelim na več smiselnih celot, tematskih modulov, tako da je sprejemanje informacij postopno in dobro sprejeto. Vse se da razložiti na razumljiv način, brez uporabe zapletenih strokovnih izrazov. Zato so predavanja primerna tudi za osnovnošolski nivo.

Začnemo z zgodbo zemlje, razlago prehranjevalnega načina rastlin in kroženjem hranil. Kdo za rastline kuha in kdo dostavi. Ob predstavitvi naravnega razvojnega zaporedja rastlin je lažje razumeti pogoje, ki jih moramo zagotoviti, da izbrane rastline dobro uspevajo. Kdaj, kje in zakaj je stanje v zemlji pripravljeno za plevele, s katerimi bijemo kemično vojno. Kako v naravi kroži dušik, katerega sodobno kmetijstvo brez potrebe in v škodo ekosistemov trosi po zemlji v obliki anorganskih soli.

Delo z mikroskopom ni težko in ni rezervirano za znanstvenike. Vsak se lahko nauči osnov, s katerimi se odpre povsem nov svet!

Ne bomo se učili latinskih imen. Za nas je dovolj prepoznavanje mikroorganizmov po njihovi morfologiji. Recimo kako so videti glive in katere lastnosti ločijo dobre glive od patogenih. Ni pomembno vedeti ali je v našem vzorcu migetalkar z imenom Pseudokeronopsis flava ali je mogoče Hemigastrostyla elongata.

Opazovanje mikroorganizmov skozi okular mikroskopa je izredno zanimivo tudi za otroke. Učenje s predavanji in delavnicami je vedno zabavno! Koliko življenja se razkrije v eni sami kapljici z zemljo pomešane vode. Povsem nov svet!

 

 

Poslovni svet se rad ukvarja s številkami in izračunava ROI (Return of Investment) ali po naše donosnost naložbe. Kako kmetovalci izračunajo donosnost svojih naložb v gnojila in škropiva, ki so jih zaradi uničene in jalove zemlje prisiljeni kupovati vsako leto v vedno večjih količinah?

Naložba v znanje je dobra naložba, vedno se povrne z mnogokratnikom. Investirajte vase, da bo kmetovanje lažje, veliko ceneje, z večjimi dobički in predvsem zdravo za vas in za cel planet.