ANALIZA BIOLOGIJE ZEMLJE IN KOMPOSTA

 

ANALIZA BIOLOGIJE in MERITVE ZEMLJE IN KOMPOSTA 

 

KAKO BOMO VEDELI, KAJ SE V ZEMLJI DOGAJA, ČE NE BOMO POGLEDALI VANJO?

Poznavanje mikroorganizmov v svoji zemlji je prvi korak k razumevanju procesov v rodovitni zemlji, ki bo rastlinam nudila vsa potrebna hranila. S prvo analizo ugotavljamo stanje, s ponovnimi analizami med rastno sezono in po njej pa preverjamo, da naša ukrepanja in spremenjene kmetovalne tehnike delujejo v pravo smer. Da smo v zemlji vzpostavili pravo ravnotežje biologije, ki podpira rastline, ki jih želimo gojiti.

ZAKAJ JE ANALIZA ORGANIZMOV V ZEMLJI POMEMBNA

V vseh zemljah sveta je dovolj hranil za rast rastlin. Običajna kemična analiza zemlje ne upošteva celotne prisotnosti hranil v zemlji, ker so le-ta vezana na kristalno strukturo mineralne komponente in na organsko snov ter tako rastlinam nedostopna. Ker so organizmi tisti, ki hranila naredijo rastlinam dostopna, je pomembno vedeti ali so v naši zemlji prisotni, katere skupine so prisotne in v kolikšnem številu.

 

Odvzem vzorca zemlje

 

 

 

 

KAKOVOSTNA ANALIZA  je pregled prisotnosti koristnih aerobnih mikroorganizmov glavnih funkcionalnih skupin oziroma odsotnosti anaerobnih. Primerna je lahko za zemljo ali za kompost. Predno kupimo kompost je dobro preveriti, kaj je v njem živo. Tudi lastni kompost je potrebno analizirat in se prepričat, da smo vzgojili želene mikroorganizme. Še posebej, če ga uporabimo za izdelavo kompostnega ekstrakta ali kompostnega čaja.

Poročilo analize vsebuje podatke o prisotnih organizmih v vzorcu, njihovo vlogo in osnovne nasvete za ukrepanje.

 

CELOSTNA ANALIZA ENEGA VZORCA ZEMLJE je kvantitavna analiza z razmerji biomase bakterij in gliv ter prisotnosti oziroma odsotnosti koristnih aerobnih mikroorganizmov glavnih funkcionalnih skupin. Z analizo ugotovimo natančno stanje življenja v zemlji. To je glavna informacija, na osnovi katere načrtujemo nadaljne ukrepanje. Razmerje biomase bakterij in biomase gliv določa katere rastline bodo uspevale glede na stanje v zemlji.

Poročilo analize vsebuje biomaso bakterij in gliv ter podatke o prisotnih organizmih. Vsebuje informacije o vlogi organizmov in kaj bo s trenutnim razmerjem biomase bakterij in gliv najbolje uspevalo. Podani so tudi nasveti za ukrepanje in vzpostavitev pravilnih pogojev oziroma ravnotežjem organizmov celotne prehrambene mreže. Kar je še posebej pomembno v primerih, ko rastline, ki jih želimo gojiti, po svojem razvojnem zaporedju ne sodijo v dano razmerje organizmov v naši zemlji. Nihče noče gojiti plevela, kajne?

 

ZAKAJ JE ANALIZA KOMPOSTA POMEMBNA

Kompost je širok pojem in načinov za pridobivanje komposta je veliko. Vsi ne dajo učinka in koristi, ki jih želimo. Če je bil kompost v procesu nastajanja anaeroben, so se hranila izgubila in v njem so zrasli neželeni organizmi (aktinobakterije, migetalkarji, nematode, ki se hranijo s koreninami, …), ki bodo porušili ravnotežje koristnih mikroorganizmov v zemlji in škodili rastlinam. Poleg nekaterih vizualnih zaznavanj o kakovosti komposta je pregled biologije tisti, ki določi njegovo vrednost. Od bogate raznovrstnosti in števila mikroorganizmov v kompostu je odvisno koliko komposta in koliko aplikacij bomo potrebovali za dano površino. S tem so seveda povezani stroški nakupa komposta. Analiza komposta je lahko kakovostna ali celostna kvantitativna.

Izbrani analizi sledi ustrezno poročilo.

 

MERJENJE ZBITOSTI ZEMLJE

S penetrometrom merimo globino zbitosti zemlje. Za uspešno odpravo zbitosti moramo vedeti, kje se konča zemlja in začne jalovina.